Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Petycje Rejestr petycji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr petycji, menu 1277 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr petycji

Rejestr petycji

INFORMACJA NA TEMAT ROZPATRYWANYCH PETYCJI
KIEROWANYCH DO BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

Rejestr złożonych petycji w 2023 r.>>>

Rejestr złożonych petycji w 2023 r.>>>

Rejestr złożonych petycji w 2022 r.>>>

Rejestr złożonych petycji w 2021 r.>>>

REJESTR PETYCJI 2020

Lp.

Numer petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Nr 152.1.2020

26.03.2020

Koalicja  Polska Wolna od 5G

stop5gpl@gmail.com

 

Petycja dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości 5G. 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

27.06.2020

Brak

 Petycja pozostawiona bez rozpoznania z powodu braków formalnych

 2.

Nr 152.2.2020 

30.03.2020 

Open Nexus Sp. z o.o.

Anna Matuszczak

28 Czerwca 1956 r 398B

61-441 Poznań

Współwnioskodawca/

petycjodawca

Szulc-Efekt

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

elektronizacja@platformazakupowa.pl 

 

Petycja dotycząca archiwizacji ofert zamówień publicznych

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

30.06.2020 

 Brak

 Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 25.06.2020

 3.

Nr 152.3.2020 

23.04.2020 

SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa 

Petycja dotycząca akcji wdrożenia procedury zdalnego pomiaru temperatury ciała interesantom wchodzącym do urzędu wraz z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej w zakresie listy oficjalnych adresów e-mail do komunikacji zdalnej z jednostkami pomocniczymi

Załącznik do petycji

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

24.07.2020

 Brak

 Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 25.06.2020

4. 

 Nr 152.4.2020

15.07.2020 

brak zgody o której mowa

art. 4 ust.3 ustawy o 

petycjach

 

Petycja dotycząca wprowadzenia ograniczenia prędkości poprzez zamontowanie progów zwalniających przy ulicy Targowisko od nr 19 do nr 24 w Żerkowie

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

16.10.2020

Starostwo Powiatowe w Jarocinie Komisja ds. Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Jarocińskiego 

 

 5.

Nr 152.5.2020 

06.08.2020 

Szulc-Efekt

Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dezynfekcja@samorzad.pl 

Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji, zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. Euro lub trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

07.11.2020 

 Brak

 

6. 

 Nr 152.6.2020

 13.08.2020

Mieszkańcy

ulic St. Moniuszki, Targowisko,

 Jarocińska 

Petycja mieszkańców w sprawie zmiany organizacji ruchu ulic Stanisława Moniuszki, Targowisko oraz Jarocińskiej

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

14.11.2020

 

 

 7.

Nr 152.7.2020 

25.08.2020 

Mieszkańcy Żerkowa 

Petycja mieszkańców w sprawie podtrzymania planów prac remontowych w centrum Żerkowa odnośnie zmiany organizacji ruchu ulic Stanisława Moniuszki, Targowisko oraz Jarocińskiej

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

26.11.2020

 

 

 8.

Nr 152.8.2020 

18.09.2020 

Szulc- Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

przylbice@samorzad.pl 

 Petycja wraz z wnioskiem o uip dot. zakupu płynów do dezynfekcji rąk w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z zachowaniem optymalizacji efektywności i racjonalniejszego wydatkowania środków publicznych

zgodnie z art. 10ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

19.12.2020  

Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 02.10.2020

9. 

Nr 152.9.2020 

 26.10.2020

SMEbusiness.pl
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa 

Petycja- poprawienie warunków świetlic, stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dziecido nauki zabawy- akcja Się gra się ma..Playroom z Wyobraźni

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

27.01.2021 

Brak 

 

Petycję
przekazano wszystkim
Dyrektorom Szkół Podstawowych miejscowo
właściwym dla gminy

 Sprawozdanie - petycje złożone w 2020 roku>>>

REJESTR PETYCJI 2019

Lp.

Numer petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Nr 152.1.2019

22.03.2019

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dr Bogusław j. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

Petycja o zlecenie podległym pracownikom o przesłanie do lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu gminy – linku do informacji w portalu Mikroporady.pl dot. istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 22.06.2019

Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 04.06.2019 r.

2.

Nr 152.2.2019

28.05.2019

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych dokonania analizy wydatków poniesionych w przedmiotowym obszarze

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 27.08.2019

Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 11.06.2019 r.

3.

Nr 152.3.2019

31.05.2019

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego, zwiększenie bardziej ekologicznych paliw

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 30.08.2019

Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 13.06.2019 r.

4.

Nr 152.4.2019

24.07.2019

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Petycja o opublikowanie w podmiotowej stronie BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 25.10.2019 Brakudzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 02.08.2019 r.

5.

Nr 152.5.2019

15.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu

 Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b/13

00-412 Warszawa

 Petycja o dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 16.01.2020Brak udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 04.11.2019 r.

 

Sprawozdanie- petycje złożone w 2019 roku 

 


 

2018

REJESTR PETYCJI 2018

Lp.

Numer petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

152.1.2018

04.05.2018

Szulc-Efekt Sp.z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wniosek o 1) oszacowanie podmiotów gospodarczych – właściwych miejscowo dla gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych – po oszacowaniu wnosimy o podanie danych rzeczowych podmiotów wraz z ich nazwą i adresem oraz inf. dot. obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń. 2) o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych z podaniem inf. o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 05.08.2018

Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 17.05.2018

Odpowiedź na petycję wysłana 17.05.2018 >>>

2.

Nr 152.2.2018

13.09.2018

Szulc-Efekt

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. §1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie -  dlatego - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję.

Treść petycji >>> 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 13.12.2018  Brak

udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 07.11.2018 

Odpowiedź na petycję wysłana 07.11.2018 >>>

3.

Nr 152.3.2018

28.09.2018

Szulc-Efekt

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z 2017.06.27) o przekazanie do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych petycji w zakresie rozpatrzenia możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu

Treść petycji >>>  

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 28.12.2018

 
 Brak

Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 07.11.2018 

Odpowiedź na petycję wysłana 07.11.2018 >>>

4.

Nr 152.4.2018

15.11.2018

Szulc-Efekt

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. 1257 tj. z 2017.06.27) dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.  §2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.    §2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach Treść petycji >>>  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 15.02.2019  brak

Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję 28.11.2018

Odpowiedź na petycję wysłana 28.11.2018 >>>

 

 Sprawozdanie- petycje złożone w 2018 roku 

 


 

2017

REJESTR PETYCJI 2017

Lp.

Numer petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

 

152.1.2017

 

07.02.2017

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wniosek o  publikację na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta wniosku w przedmiocie: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji-scilicet-w rozumieniu dyspozycji  §20 ust.1 Rozp. Rady Ministrów z dn.12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526)

Treść petycji >>>

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

06.05.2017

Brak

odpowiedź wysłana 21.02.2017

Odpowiedź >>>

2.

152.2.2017

19.05.2017

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu

„Podwórko Talentów NIVEA GPD Agency Sp.z o.o.Sp. k.

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa

Wniosek o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA- edycja 2017  oraz przekazania petycji – do wszystkich podległych szkół podstawowych (równie tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2, efektem przystąpienia Gminy /Szkoły Podstawowej do konkursu może być sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw. Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi 

Treść petycji >>>

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

19.08.2017

Brak

odpowiedź wysłana 29.06.2017

Odpowiedź >>>

3.

152.3.2017

21.06.2017

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

Wniosek o publikację na stronie Internetowej baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej, pełna nazwa konferencji „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”.

Treść petycji >>>

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

21.09.2017

Brak

Odpowiedź na petycje
31 lipca 2017 r. >>>

4.

152.4.2017

04.09.2017

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Wniosek o przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych dotyczącej przystąpienia do IV edycji Programu "Wzorowa łazienka"

Treść petycji >>>

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

04.09.2017

 Brak Odpowiedź na petycję wysłana 06.09.2017 >>>

5.

152.5.2017

18.11.2017

Szulc-Efekt Sp.z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Wniosek o przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych tj. Dyrektorów wszystkich szkół podstawowych dot. dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w szkole, na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Treść petycji >>>

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

18.11.2017

BrakOdpowiedź na petycję wysłana 23.11.2017 >>>

 

 Sprawozdanie- petycje złożone w 2017 roku


 

 

2016

Lp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)Przedmiot petycjiPrzewidywany termin załatwienia petycjiZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
119.03.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

zgłoszenie udziału w konkursie 05.04.2016

 

Odpowiedź >>>

222.04.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja o utworzenie przez Kierownika JST-"biblioteczki samorządowca"- w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust.2 pkt 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (dz.U.z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

odp do 11.07.2016

Odpowiedź >>>

306.05.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja aby JST zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie producenta oraz o przekazanie załącznika pt. Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miast/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

odpowiedź wysłana 11.07.2016

Odpowiedź >>>

409.05.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja aby pracownicy JST wypełniający zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

odpowiedź wysłana 11.07.2016

Odpowiedź >>>

522.10.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja o dokonanie analizy im oceny stanu fatycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki-pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet-danych otwartych

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

odpowiedź wysłana 04.11.2016

Odpowiedź >>>

629.10.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja o utworzenie w Oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Treść petycji >>>

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjibrak

odpowiedź wysłana 24.11.2016

Odpowiedź >>>

 

 Sprawozdanie- petycje złożone w 2016 roku

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2016-11-28 przez Monika Marek
udostępniono
2016-11-28 00:00 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2024-07-01 08:00 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1164
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.