Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o ochronie środowska, menu 1235, strona 7 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o ochronie środowska

Data wytworzenia 2023-05-19, ostatniej modyfikacji 2023-05-19 10:31

RIGO.GOK-OŚ.6220.4.2023PN.10 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowoś

Żerków, dnia 19.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.4.2023PN.10 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW INFORMUJE O wydanej w dniu 19.05.2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Data wytworzenia 2023-05-19, ostatniej modyfikacji 2023-05-19 10:30

RIGO.GOK-OŚ.6220.4.2023PN.9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Komorze Przybysławskie na działce nr 207/1 oraz gos

RIGO.GOK-OŚ.6220.4.2023PN.9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Komorze Przybysławskie na działce nr 207/1 oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji” z załącznikiem
Data wytworzenia 2023-05-18, ostatniej modyfikacji 2023-05-18 13:59

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.13 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie Żerków, dnia 18.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023PN.13 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63, ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2023-05-17, ostatniej modyfikacji 2023-05-17 13:34

RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2020.PN.38_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2020.MA.38 Żerków, dnia 16.05.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 08.06.2020 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów
Data wytworzenia 2023-05-17, ostatniej modyfikacji 2023-05-17 13:33

RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2020.PN.37_ Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych

Żerków, dnia 16.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2020.MA.37 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2023-05-15, ostatniej modyfikacji 2023-05-15 16:18

RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023.PN.6_ Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania

RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023.PN.6 Żerków, dnia 15.05.2023 r. ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żerków o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) na wniosek................................................, pełnomocnik Karolina Wesołowska-Osiałkowska ul. Wąska 26, 63-200 Cielcza złożony w dniu 09.
Data wytworzenia 2023-05-15, ostatniej modyfikacji 2023-05-15 16:16

RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023.PN.3_Pismo do RDOŚ w sprawie wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko

RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023.PN.3 Żerków, dnia 15.05.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) proszę o wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu
Data wytworzenia 2023-05-11, ostatniej modyfikacji 2023-05-11 10:11

RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2023PN.8 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „nawadnianiu upraw warzywnych o pow. 2,19 ha przy zastosowaniu deszczowni szpulowej na działkach nr 46

Żerków, dnia 10.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2023PN.8 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW INFORMUJE O wydanej w dniu 10.05.2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Data wytworzenia 2023-05-11, ostatniej modyfikacji 2023-05-11 10:09

RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2023PN.7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „nawadnianiu upraw warzywnych o pow. 2,19 ha przy zastosowaniu deszczowni szpulowej na działkach nr 461, 462, 464 obręb Komorze, pobór wody do nawadniania

Żerków, dnia 10.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.6.2023PN.7 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2023-05-08, ostatniej modyfikacji 2023-05-08 14:44

RIGO.GOK-OŚ.6220.5.2023PN.10 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Żerków, dnia 08.05.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.5.2023PN.10 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW INFORMUJE O wydanej w dniu 08.05.2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.