Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o ochronie środowska, menu 1235, strona 6 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o ochronie środowska

Data wytworzenia 2024-02-07, ostatniej modyfikacji 2024-02-07 11:55

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.31_ Zawiadomienie Stron

Żerków, dnia 07.02.2024 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023PN.31 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 11:28

RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023.PN.21_ Zawiadomienie Stron

Żerków, dnia 06.02.2024 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023PN.21 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 12:08

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.30_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.30 Żerków, dnia 01.02.2024 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 04.01.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora.................................. dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 12:06

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2022.PN.19 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie Żerków, dnia 01.02.2024 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2022PN.19 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63, ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2024-01-26, ostatniej modyfikacji 2024-01-26 13:57

RIGO.GOK-OŚ.6220.25.2023.PN.7_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.25.2023.PN.7 Żerków, dnia 26.01.2024 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 27.11.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora................................... pełnomocnik Przemysław Wilczyński Biezdrowo 29,
Data wytworzenia 2024-01-19, ostatniej modyfikacji 2024-01-19 12:38

RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023.PN.16_ Zawiadomienie Stron o podjęciu postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie Żerków, dnia 19.01.2024 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023PN.16 POSTANOWIENIE Na podstawie 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2024-01-17, ostatniej modyfikacji 2024-01-17 15:07

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.6_ Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania

RIGO.GOK-OŚ.6220.25.2023.PN.6 Żerków, dnia 17.01.2024 r. ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żerków o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) na wniosek............................................... pełnomocnik Przemysław Wilczyński Biezdrowo 29, 64-510 Wronki złożony w dniu 27.11.2023 r.
Data wytworzenia 2024-01-17, ostatniej modyfikacji 2024-01-17 15:04

RIGO.GOK-OŚ.6220.25.2023.PN.4_Pismo do RDOŚ w sprawie wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko

RIGO.GOK-OŚ.6220.25.2023.PN.4 Żerków, dnia 17.01.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Jana Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) proszę o wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu
Data wytworzenia 2024-01-02, ostatniej modyfikacji 2024-01-02 09:50

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2022.PN.31 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie Żerków, dnia 29.12.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023PN.31 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63, ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2023-12-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-28 12:35

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023PN.14 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techn

Żerków, dnia 28.12.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023PN.14 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW INFORMUJE O wydanej w dniu 28.12.2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.