Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o ochronie środowska, menu 1235, strona 4 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o ochronie środowska

Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-10-12 14:24

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.12_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.12 Żerków, dnia 11.10.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 13.06.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Ignitis Res Dev Sp. z o.o. ul. Puławska 2B, 02 – 566 Warszawa dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2023-10-09, ostatniej modyfikacji 2023-10-09 15:17

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.24_ Zawiadomienie stron- odpowiedz na protest

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.24 Żerków, dnia 09.10.2023 r. Strony Postępowania W związku z wszczętym postępowaniem w dniu 31.08.20123r. (znak sprawy RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą – chów bydła, o maksymalnej obsadzie zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 DJP na działce nr ewid.
Data wytworzenia 2023-10-03, ostatniej modyfikacji 2023-10-03 07:57

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.26_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.1.2023.PN.26 Żerków, dnia 02.10.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 04.01.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora................................. dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2023-09-25, ostatniej modyfikacji 2023-09-25 13:39

RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023.PN.15_Zawiadomienie Stron

Żerków, dnia 25.09.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.10.2023PN.15 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 10:38

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.6_ Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.6 Żerków, dnia 22.09.2023 r. ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żerków o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) na wniosek Mithra R Sp. Z o.o. ul. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn złożony w dniu 04.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 10:37

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.3_Pismo do RDOŚ w sprawie wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.3 Żerków, dnia 22.09.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) proszę o wydanie opinii w zakresie potrzeby i zakresu opracowania raportu
Data wytworzenia 2023-09-20, ostatniej modyfikacji 2023-09-20 14:18

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.10_ Zawiadomienie stron o proteście

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.10 Żerków, dnia 20.09.2023 r. Strony Postępowania W związku z wszczętym postępowaniem w dniu 31.08.20123r. (znak sprawy RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą – chów bydła, o maksymalnej obsadzie zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 DJP na działce nr ewid.
Data wytworzenia 2023-09-20, ostatniej modyfikacji 2023-09-20 14:17

RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023.PN.13_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023.PN.13 Żerków, dnia 20.09.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 04.07.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pana.................................... dla przedsięwzięcia p.
4 / 42
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.