Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o ochronie środowska, menu 1235, strona 3 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o ochronie środowska

Data wytworzenia 2023-11-22, ostatniej modyfikacji 2023-11-22 14:26

IGO.GOK-OŚ.6220.18.2022.PN.15 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie Żerków, dnia 22.11.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023PN.15 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63, ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2023-11-22, ostatniej modyfikacji 2023-11-22 14:23

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.12– Obwieszczenie- zawiadomienie Stron postępowania o końcowym etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.12 Żerków, dnia 22.11.2023 r. ZAWIADOMIENIE STRON Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości obejmującej działkę nr 19, obręb Dobieszczyzna
Data wytworzenia 2023-11-15, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 12:18

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.17 - Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.17 Żerków, dnia 15.11.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 13.06.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Ignitis Res Dev Sp. z o.o. ul. Puławska 2B, 02 – 566 Warszawa dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2023-11-15, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 12:17

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.16– Obwieszczenie- zawiadomienie Stron postępowania o końcowym etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RIGO.GOK-OŚ.6220.14.2023.PN.16 Żerków, dnia 15.11.2023 r. ZAWIADOMIENIE STRON Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 298/2, obręb Chrzan, gmina Żerków”.
Data wytworzenia 2023-11-09, ostatniej modyfikacji 2023-11-09 11:32

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.11_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

RIGO.GOK-OŚ.6220.22.2023.PN.11 Żerków, dnia 09.11.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 04.09.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Mithra R Sp. z o.o. ul. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2023-10-31, ostatniej modyfikacji 2023-10-31 10:58

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.28_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.28 Żerków, dnia 31.10.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 31.08.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora.............................. dla przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2023-10-31, ostatniej modyfikacji 2023-10-31 10:55

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.29_Zawiadomienie Stron

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.29 Żerków, dnia 31.10.2023 r. Strony Postępowania W związku z wszczętym postępowaniem w dniu 31.08.20123r. (znak sprawy RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą – chów bydła, o maksymalnej obsadzie zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 DJP na działce nr ewid.
Data wytworzenia 2023-10-24, ostatniej modyfikacji 2023-10-24 12:08

RIGO.GOK-OŚ.6220.3.2023.PN.21_ Zawiadomienie o późniejszym terminie załatwienia sprawy

Żerków, dnia 24.10.2023 r. RIGO.GOK-OŚ.6220.3.2023PN.21 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art.
Data wytworzenia 2023-10-24, ostatniej modyfikacji 2023-10-24 12:06

RIGO.GOK-OŚ.6220.3.2023.PN.22_Zawiadomienie Stron

RIGO.GOK-OŚ.6220.3.2023.PN.21 Żerków, dnia 24.10.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Gmina Żerków zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie wszczętego w dniu 06.02.2023 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla..................................., pełnomocnik Karolina Wesołowska-Osiałkowska ul.
Data wytworzenia 2023-10-20, ostatniej modyfikacji 2023-10-20 12:04

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.26    

RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN.26 Żerków, dnia 17.10.2023 r. Strony Postępowania W związku z wszczętym postępowaniem w dniu 31.08.20123r. (znak sprawy RIGO.GOK-OŚ.6220.21.2023.PN) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą – chów bydła, o maksymalnej obsadzie zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 DJP na działce nr ewid.
3 / 42
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.