Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Procedury/ Sprawy Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie o stanie cywilnym - Urząd Stanu Cywilnego, menu 1227, karta informacyjna 261 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015, po.z 194)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010, Nr 208, poz. 1375)
 • Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 570 ze zm.)

Wydział

Wniosek można złożyć w następującej formie:

       1) osobiście w urzędzie stanu cywilnego w Żerkowie

       2) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy
 • Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika
 • Wniosek można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 38 zł.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żerków

 • nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
 • Opłatę można uiścić w kasie urzędu.

W tytule przelewu należy podać rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

 • Jeżeli płatności została dokonana w formie elektronicznej, wydrukowany dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.
 • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonałeś przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale wraz z wnioskiem należy przesłać na adres urzędu.

Termin

Akty stanu cywilnego na podstawie, których otrzymano zaświadczenie muszą znajdować się w rejestrze elektronicznym (Baza Usług Stanu Cywilnego). Jeśli ich tam nie ma, muszą zostać do niego przeniesione. Wtedy zaświadczenie zostaje wydane: 

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akty znajdują się w rejestrze elektronicznym,
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek wpłynął do urzędu stanu cywilnego, w którym są dane akty stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek wpłynął do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma danych aktów stanu cywilnego w formie papierowej.

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2019-02-11 przez Surma Karolina
udostępniono
2019-02-11 00:00 przez Ewa Graczyk
zmodyfikowano
2019-02-11 13:56 przez Ewa Graczyk
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
232
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.