Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Procedury/ Sprawy Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - Urząd Stanu Cywilnego, menu 1227, karta informacyjna 239 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.)
  • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)

Wydział

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zaświadczenia konieczne jest:

a) wypełnienie wniosku;

b) przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu;

c)  przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żerków

  • nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
  • Opłatę można uiścić w kasie urzędu.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.

Termin

Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez okres  6 miesięcy od dnia wystawienia.

Tryb odwołania

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne

Metryka

sporządzono
2012-11-12 przez Karolina Surma
udostępniono
2012-11-12 00:00 przez Ewa Graczyk
zmodyfikowano
2019-02-11 12:25 przez Graczyk Ewa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
212
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.