Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Procedury/ Sprawy Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - Urząd Stanu Cywilnego, menu 1227, karta informacyjna 238 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 682 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)

Wydział

 Urząd stanu cywilnego w Żerkowie

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć dowody osobiste lub paszporty.  

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;

- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości,  konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej

 

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żerków.

  nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931

Opłatę można uiścić w kasie urzędu.

W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany na terenie gminy Żerków. Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza gminą Żerków, dowód zapłaty opłaty skarbowej uiszcza się na konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo, które należy przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

Termin

Zaświadczenie wydawane jest zaraz po sporządzeniu zapewnień.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Tryb odwołania

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne

Metryka

sporządzono
2012-11-12 przez Karolina Surma
udostępniono
2012-11-12 00:00 przez Ewa Graczyk
zmodyfikowano
2019-02-11 12:12 przez Graczyk Ewa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
503
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.