Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory przedterminowe Burmistrza - 25.10.2009 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory przedterminowe Burmistrza - 25.10.2009 r. - Wybory przedterminowe Burmistrza - 25.10.2009 r., menu 1169, artykuł 336 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory przedterminowe Burmistrza - 25.10.2009 r.

Wybory przedterminowe Burmistrza - 25.10.2009 r.

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

z dnia 26 października 2009 r.

o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2) Komisarz Wyborczy   w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości wyniki przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.

 

I.

Głosowanie w dniu 25 października 2009 r.

1.

Burmistrza wybierano spośród 2 zgłoszonych kandydatów.

2.

Uprawnionych do głosowania było 8 295 osób.

3.

Wydano kart do głosowania 2 425 wyborcom.

4.

W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 2 425, to jest 29,23% uprawnionych do głosowania.

5.

Głosów ważnych oddano 2 406, to jest 99,22% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.

Głosów nieważnych oddano 19, to jest 0,78% ogólnej liczby głosów oddanych.

7.

Wyboru dokonano, ponieważ:

- w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał JĘDRASZCZYK Jacek Marek zgłoszony przez KWW "ŻERKÓW - SAMORZĄDNA GMINA".

 

 

Komisarz Wyborczy

w Kaliszu

 

/-/ Wojciech Vogt

 
 
 
 

     

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,               poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

 2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

 Oficjalne wyniki wyborów:


Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie informuje,
że w wyniku przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.
przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Żerków wybrany został:
Jędraszczyk Jacek Marek
zgłoszony przez KWW "ŻERKÓW - SAMORZĄDNA GMINA".
 
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) JĘDRASZCZYK Jacek Marek zgłoszony przez KWW "ŻERKÓW - SAMORZĄDNA GMINA" - 1856 głosów

2) KMIEĆ Jacek Paweł zgłoszony przez KWW DLA GMINY ŻERKÓW - 550 głosów
Zestawienie wg obwodów:
GminaŻerkówŻerkówŻerkówŻerkówŻerkówŻerkówŻerkówŻerkówŁĄCZNIE:
Nr obwodu12345678
L. uprawnionych17208071214109651119493816178295
L. kart otrzymanych17188081217109351019483816178292
L. kart wydanych797208180297160524941652425
L. kart wydanych - A797208180297160524941652425
L. kart niewykorzystanych921600103779635014242874525867
L. kart wyjętych z urny797208180297160524941652425
L. kart nieważnych000000000
L. kart ważnych797208180297160524941652425
L. głosów nieważnych10040122019
Głosy nieważne 6a402000107
Głosy nieważne 6b6020121012
Głosy nieważne 6c000000000
L. głosów ważnych787208176297159522921652406
Jędraszczyk Jacek Marek635134142237129382851121856
Kmieć Jacek Paweł15274346030140753550


 
Plik do pobrania:
  - pdf_ikona.gif

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie z dnia 25 października 2009 r.
w sprawie wyników przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
 
 

 - informacja_godz_pracy_okw.jpg

Plik do pobrania:
  - pdf_ikona.gif

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie udostępnienia rejestru wyborców.
 


Plik do pobrania:
  - pdf_ikona.gif

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych.
 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 8 października 2009 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborczych burmistrza Miasta i Gminy Żerków, zarządzonych na 25 października 2009 roku.

          Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw  (Dz.  U. z  2003 r., Nr 159,     poz.  1547 ze zmianami) oraz   art. 2  ust.  2  ustawy  z  dnia 20  czerwca  2002  roku  o  bezpośrednim  wyborze   wójta,   burmistrza  i   prezydenta   miasta   (Dz.  U.  Nr 113,   poz.  984 ze zmianami)  podaje   się   do   publicznej   wiadomości   informację   o   numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

 Numer obwodu

 Granice obwodu głosowania

 

 Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 
 

1.

Miasto Żerków

Środowiskowa Hala Sportowa w Żerkowie
ul. Cmentarna 10
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

2.

Wsie: Chrzan, Laski

Szkoła Podstawowa w Chrzanie

 

3.

Wsie: Dobieszczyzna, Lubinia Mała, Sierszew, Sucha

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

4.

Wsie: Antonin, Chwałów, Gąsiorów, Komorze PGR, Komorze wieś, Paruchów, Pogorzelica, Przybysław, Szczonów

Szkoła Podstawowa w Komorzu

 

5.

Wsie: Brzóstków, Gęczew, Lgów, Śmiełów, Rozmarynów

Świetlica Wiejska w Brzóstkowie
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

6.

Wsie: Bieździadów, Kamień, Lisew, Ludwinów, Parzewnia, Pawłowice, Podlesie, Raszewy, Żółków

Szkoła Podstawowa w Żerkowie
ul. Cmentarna 10

 

7.

Wieś: Stęgosz

Szkoła Podstawowa w Stęgoszy

 

8.

Wsie: Kretków, Miniszew, Prusinów, Rogaszyce, Żerniki

Świetlica Wiejska w Żernikach

 

      Głosowanie   odbędzie   się   w   siedzibach   obwodowych   komisji   wyborczych  
w   dniu 25 października 2009 roku w godz. od  600 - 2000 bez przerwy.
 

 Pełniący Funkcję Burmistrza
 Miasta i Gminy Żerków
Jacek  Jędraszczyk


 

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
z dnia 8 października 2009 r.

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie informuje, że w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta i Gminy Żerków, zarządzonych na dzień 25 października 2009 r. zgłoszono tylko jednego kandydata na burmistrza.

 W związku z powyższym Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie wzywa uprawniony Komitet Wyborczy do dokonania dodatkowego zgłoszenia kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Żerków w terminie do dnia  13 października 2009 r. do godz. 2400.

Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie w dniach od 9 października 2009 r. do 12 października 2009 r. w godz. od 1500 do  2000, a w dniu 13 października 2009 r. od godz. 1500 do godz. 2400.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie 

Teresa Jakubowska

 

 

 

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
z dnia 2 października 2009 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie powołanej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Żerków, zarządzonych na dzień 25 października 2009 r., jej składzie i pełnionych dyżurach:

I.       SKŁAD KOMISJI:

1.     Teresa Jakubowska               - Przewodnicząca Komisji

2.     Jędrzej Wareńczak               - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.     Donata Marek                       - Członek

4.     Barbara Maria Milecka        - Członek

5.     Anna Halina Nawrocka        - Członek

6.     Teresa Szablewska               - Członek

7.     Monika Katarzyna Urbańczyk         - Członek

 

II.                 SIEDZIBA KOMISJI

Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerkowie,
pokój nr 3, tel. /062/ 740 30 24,  fax /062/ 740 36 27.

 

III.               DYŻURY

1.     W celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza, Komisja pełni dyżury w swej siedzibie:

-       w dniach od 5 października 2009 r. do 6 października 2009 r.
– od godz. 1400 do godz. 1800,

-       w dniu 7 października 2009 r. – od godz. 1400 do godz. 2400

2.     W pozostałych dniach roboczych w okresie kampanii wyborczej pełni dyżur dwóch członków Komisji w godz. od 1400 do godz. 1530

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
Teresa Jakubowska


 

 

Kliknij w obrazek aby zobaczyć go w powiększeniu.


 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 21 września 2009 r.

o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta i Gminy Żerków   
w województwie wielkopolskim zarządzonych
na dzień 25 października 2009 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U.  z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./ w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się
w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie,
ul. Adama Mickiewicza 5, pokój nr 3, 
tel. 062 740 30 24  we. 23,
fax  062 740 36 27

Pełniący funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
Jacek Marek Jędraszczyk


 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 18 września 2009 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie

W związku z przedterminowymi wyborami burmistrza Miasta i Gminy Żerków  w województwie wielkopolskim, zarządzonymi na dzień 25 października 2009 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godz. od 730 do 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przy                     ul. Staszica 47A.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 września 2009 r.

Sposób zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia   4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych   i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy /M. P. Nr 61, poz. 641  ze zm./.

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie i w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przy ul. Staszica 47A, wejście B.

Szczegółowe informacje w sprawie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać również    w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego  w Kaliszu pod nr tel. /062/ 753-88-87.

/-/Wojciech Vogt


 

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 18 września 2009 r.

 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

W związku z przedterminowymi wyborami burmistrza Miasta i Gminy Żerków w województwie wielkopolskim, zarządzonymi na dzień 25 października 2009 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych.

Zawiadomienia przyjmowane są w dni robocze w godz. od 730 do 1530  w siedzibie Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu  przy ul. Staszica 47A

Ostateczny termin przyjmowania zawiadomień upływa  25 września  2009 r.

Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Informacja jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie i w siedzibie  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przy ul. Staszica 47A, wejście B.

Szczegółowe informacje w sprawie przyjmowania zawiadomień można uzyskać również w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu pod nr tel. /062/ 753-88-87.

/-/Wojciech Vogt


 

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 18 września 2009 r.

o liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Żerków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.),  w związku z przedterminowymi wyborami burmistrza Miasta i Gminy Żerków  zarządzonymi na dzień 25 października 2009 r., Komisarz Wyborczy  w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości, że liczba mieszkańców  w Mieście i Gminie Żerków, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., wynosiła 10 687 osób.

 

/-/ Wojciech Vogt


 

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 17 września 2009 r.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim (Dz. U. Nr 152, poz. 1221):

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę,
 25 października 2009 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 września 2009 r. (poz. 1221)

 

 


KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania
Czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1.

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa

2.

do 25 września 2009 r.

-      podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia,  informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej
-      zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3.

do 28 września 2009 r.

zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4.

do 1 października 2009 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5.

 

do 7 października 2009 r.
do godz. 2400

zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6.

do 9 października 2009r.

zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

7.

do 12 października 2009r.

 

-           powołanie obwodowych komisji wyborczych

-           podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a)             numerach i granicach obwodów głosowania,

b)              wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych  wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8.

do 13 października 2009 r.

- sporządzenie spisu wyborców

     podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

9.

od 14października 2009 r.

 rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

10.

23 października 2009 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

11.

24 października 2009 r.

     przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12.

25 października 2009 r.
godz. 600 - 2000

     przeprowadzenie głosowania

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/-/  Piotr Florek


 


Link do treści rozporządzenia opublikowanego przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
Dziennik Ustaw Nr 152, pozycja 1221 z dnia 17 września 2009 r. 

Metryka

sporządzono
2009-09-21 przez
udostępniono
2009-09-21 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2009-10-27 12:26 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
242
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.