Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie) Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)


Udostępniania danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców

podstawa prawna
 • ustawa ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 657 ze zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1388),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego);
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 922.).
wydział

Urząd Miasta i Gminy Żerków, pokój nr 2

Wniosek należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu;
 • w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego.
wymagane dokumenty

Urząd Miasta i Gminy Żerków udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców gminy Żerków lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Żerków. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców  może złożyć osoba:

 • która ma interes prawny - np. wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów lub osoba, która otrzymała z sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu np. wskazania adresu zameldowania lub nr PESEL osób uczestniczących w postępowaniu;
 • która ma interes faktyczny  tzn., chce uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie może swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę, o udzielenie której występuje się po złożeniu kompletnego wniosku.

Żeby uzyskać dane z rejestru mieszkańców Gminy Żerków lub rejestru cudzoziemców należy wypełnić wniosek.

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający interes prawny (np. wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i decyzje innych organów);
 • dokument, który potwierdza interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Należy pamiętać w tym przypadku, że informacje dotyczące osoby można uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
 • dowód opłaty za udostępnienie danych;
 • jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
opłaty
 • za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Żerków lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców Gminy Żerków - 31 zł; nr konta: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931. Tę opłatę można wnieść kartą płatniczą lub gotówką, bezpośrednio przy składaniu wniosku lub dokonać przelewu na wskazane powyżej konto. Można również zapłacić na poczcie lub w dowolnym banku;
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Nas pełnomocnik niebędący najbliższą rodziną - 17 zł; nr konta: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931.  Tę opłatę można uiścić  gotówką - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żerków lub bezpośrednio przy składaniu wniosku można zapłacić kartą płatniczą lub gotówką.
termin

Informacje, o które się wnioskuje zostaną udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

tryb odwołania

 W przypadku wydania decyzji odmownej można sie odwołać do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2019-02-21
data udostępnienia2019-02-21
sporządzone przez
opublikowane przezEwa Graczyk
ilość odwiedzin17
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel.: +48 62 740 30 24, fax: +48 62 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl, www.zerkow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@