Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie) Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)


Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

podstawa prawna
  • Ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 657 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1852)
wydział

Urząd Miasta i Gminy Żerków, pokój nr 2

wymagane dokumenty
  • formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę);
  • paszport lub karta pobytu, dla obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii, możesz mieć inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
  • karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale).

 

Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport (oprócz wskazanych wyżej dokumentów).

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia).

opłaty

Zameldowanie jest bezpłatne.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi
17 zł. (zaświadczenie wydawane na wniosek ).

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę możesz zrobić:

  • kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu;
  • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Żerków: nr konta 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931.
termin

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały – obywatel dostaje zaświadczenie. Jeśli jest to zameldowanie na pobyt czasowy i chcemy dostać zaświadczenie, należy złożyć wniosek w tej sprawie.

 

tryb odwołania

Nie występuje

inne


data wytworzenia2013-01-01
data udostępnienia2013-01-17
sporządzone przez
opublikowane przezEwa Graczyk
ilość odwiedzin33
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel.: +48 62 740 30 24, fax: +48 62 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl, www.zerkow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@