Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Rejestry Wykaz rejestrów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz rejestrów, menu 1319 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykaz rejestrów

Wykaz rejestrów

WYKAZ REJESTRÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W URZĘDZIE MIASTA i GMINY ŻERKÓW


 

Lp.

Nazwa rejestru prowadzonego

w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie

1.

Ewidencja działalności gospodarczej

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

2.

Rejestr złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego

Zastępca Kierownika USC

3.

Rejestr wydanych dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

4.

Rejestr zatrudnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Stanowisko ds. kadr i płac

5.

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Stanowisko ds. obronnych i profilaktyki

6.

Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

7.

Rejestr decyzji w sprawie umorzenia podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

8.

Rejestr decyzji w sprawie ulg w podatku rolnym

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

9.

Rejestr podatków:

- podatku rolnego,

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych

 

-Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

-Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

-Stanowisko ds. podarku akcyzowego, środków
transportowych i gospodarki odpadami
komunalnymi

10.

Rejestr wysłanych upomnień

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

11.

Rejestr wysłanych tytułów wykonawczych

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

12.

Rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczeń i rozłożeń na raty

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

13.

Rejestr wniosków o wpis hipoteki przymusowej

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

14.

Rejestr weksli

Stanowisko ds. obsługi kasy

15.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

16.

Rejestr zamówień publicznych

Kierownik referatu promocji i rozwoju

17.

Rejestr udostępniania informacji publicznej

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

18.

Rejestr złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe

Stanowisko ds. kultury i sportu

19.

Rejestr przedpoborowych

Stanowisko ds. obronnych i profilaktyki

20.

Rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska

21.

Rejestr umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska

22.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

23.

Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska

24.

Rejestr psów ras agresywnych

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodno – ściekowej

25.

Rejestr wyrobów użytkowanych przez osoby fizyczne zawierających azbest

Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

26.

Rejestr umów dzierżaw gruntów rolnych gminnych

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami

27.

Rejestr uchwał Rady Miasta i Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

28.

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

29.

Rejestr upoważnień

Stanowisko ds. kultury i sportu

30.

Rejestr pełnomocnictw

Stanowisko ds. kultury i sportu

31.

Rejestr zarządzeń Burmistrza

Sekretarz Gminy

32.

Rejestr skarg i wniosków

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

33.

Rejestr przeprowadzonych konsultacji

Stanowisko ds. kultury i sportu

34.

Rejestr Jednostek organizacyjnych Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

35.

Rejestr Jednostek pomocniczych Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 

Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Metryka

sporządzono
2020-01-21 przez Bartłomiej Nowicki
udostępniono
2020-01-21 00:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2020-01-21 07:54 przez Waszak Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
719
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.