Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gospodarka Odpadami Komunalnymi, menu 1240 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym:

 

 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 korekta>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 korekta>>>
 - pdf_small.gif Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019  -plik pdf >>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018>>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 >>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 >>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 >>>
 - pdf_small.gifAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 >>>

  

Informacje dotyczące odpadów komunalnych w Gminie Żerków

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Żerków:

 1. Odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gromadzone w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) odbiera firma:
  "ZGO- NOVA" Sp. z o.o.
  Witaszyczki, ul. M. Małynicza 1A
  63-200 Jarocin
 2. Odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gromadzone w sposób selektywny (odpady segregowane) odbiera firma:
  "ZGO- NOVA" Sp. z o.o.
  Witaszyczki 1a, ul. M. Małynicza 1A 
  63-200 Jarocin

 3. Odbiór odpadów na terenach niezamieszkałych pozostaje na dotychczasowych warunkach tj. podpisanie umowy z firmą wywozową.

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żerków zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Instalacja komunalna

 ,,Wielkopolskie  Centrum Recyklingu” - Sp. z o.o. 

Witaszyczki, ul. M. Małynicza 1A

63-200 Jarocin

Punkt skupu złom na terenie gminy Żerków:
ul. Cmentarna 5, 63-210 Żerków
NIP: 6171009258
REGON: 250200478


Firmy odbierające odpady folii, sznurka oraz opon,

które powstają w gospodarstwach rolnych

 

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Firmy

Kontakt

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

 

 ,,Wielkopolskie  Centrum Recyklingu” - Sp. z o.o. 

 

 

Witaszyczki, ul. M. Małynicza 1A

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747   24 56

www.zgo-jarocin.pl

Zużyte opony

2.

Jopek   recykling

Dawid   Jopek

Fabianów ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca

 

Tel. 667 429 619

724 569 561

jopek-recykling.pl

jopek-recykling@wp.pl

 

Folia

Sznurek

 

3.

 

KOR-MAR

Skup   Sprzedaż Transport

Wiesław   Nagły

 

Ul.   Kasztanowa 9a Boguszyn

63-041 Chocicza

Tel. 608 143 786

www.surowcewtorneboguszyn.pl

kor-mar1@wp.pl

Folia

 

 

4.

RPM Sp. z   o.o.

 

ul.   Szubianki 8, 63-200 Jarocin

 

 

tel./fax   62 747 35 42

tel. 509 598 656, 509 783 643

 

Folia

 

 


 

Osiągnięte poziomy recyklingu:

Informacje dotyczące odpadów komunalnych w Gminie Żerków

2023

Osiągnięty w roku 2023 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,28%

Osiągnięty w roku 2023 przez gminę Żerków poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 0,83%

Osiągnięty w roku 2023 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 35,59 %

2022

Osiągnięty w roku 2022 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,00%

Osiągnięty w roku 2022 przez gminę Żerków poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 0,83%

Osiągnięty w roku 2022 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 41,67 %

 

2021

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2021 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,005%

Osiągnięty w roku 2020 przez gminę Żerków poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 0,60%

Osiągnięty w roku 2021 przez gminę Żerków poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 1,03%

Osiągnięty w roku 2021 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 25,97%

2020

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2020 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,36%

Osiągnięty w roku 2020 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 36,2%

Osiągnięty w roku 2019 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 58,02%

2019

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2019 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,21%

Osiągnięty w roku 2019 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 31,3%

Osiągnięty w roku 2019 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 89,04%

 

 

2018

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2018 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,24%

Osiągnięty w roku 2018 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 35,57%

Osiągnięty w roku 2018 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 71,14%

 

 

POZIOMY OSIĄGANE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

Wymagane poziomy osiągane przez firmy odbierające odpady komunalne
z terenu nieruchomości niezamieszkałych w latach 2022-2023

 

Podmiot odbierający odpady   komunalne

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]

2022

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

10,02

0

0

FIRMA HANDLOWO USUGŁOWA LL SERVICE LAURA LEHMANN

10,79

0

36,07

2023

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

51,16

0

0

 

FIRMA HANDLOWO USUGŁOWA LL SERVICE LAURA LEHMANN

1,55

0,41

29,81

POZIOMY OSIĄGANE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

Wymagane poziomy osiągane przez firmy odbierające odpady komunalne
z terenu nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2021

 

 Podmiot odbierający odpady   komunalne

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,   tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi   metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   przeznaczonych do składowania [%]

2018

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

51,7

100

34,49

WM WIATROWIEC ENERGIE Sp. z o.o.

88,83

nie odbierali

0,003

2019

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

0,12

88,9

0,2

WM WIATROWIEC ENERGIE Sp. z o.o.

42,11

100

0,22

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wielkopolskie Centrum Recyklingu

308

nie odbierali

0

Firma Handlowo Usługowa LL SERVICE Laura Lehmann

74

nie odbierali

0

2020

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

24,29

65,17

0

Firma Handlowo Usługowa LL SERVICE Laura Lehmann

22,34

nie odbierali

100

2021

 

ZGO-NOVA Sp. z o.o

24,76

-

0

Firma Handlowo Usługowa LL SERVICE Laura Lehmann

14,56

-

0,19

 

 

2017

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2017 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,27 %

Osiągnięty w roku 2017 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,00 %

Osiągnięty w roku 2017 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00%

2016

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2016 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 6,01 %

Osiągnięty w roku 2016 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 21,72 %

Osiągnięty w roku 2016 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 80,00%


2015

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2015 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 34,82 %

Osiągnięty w roku 2015 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,00 %

Osiągnięty w roku 2015 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 83,00%


2014

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2014 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 30,8 %

Osiągnięty w roku 2014 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 21,2 %

Osiągnięty w roku 2014 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -


2013

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2013 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
16,7 %

Osiągnięty w roku 2013 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
12,5 %

Osiągnięty w roku 2013 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0,0 %


2012

Osiągnięte przez gminę Żerków poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięte poziomy recyklingu.

Osiągnięty w roku 2012 przez gminę Żerków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
18,2 %

Osiągnięty w roku 2012 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
11,7 %

Osiągnięty w roku 2012 przez gminę Żerków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
-

 

Metryka

sporządzono
2014-03-10 przez Wyrwas-Jaśkowiak Joanna
udostępniono
2014-03-10 00:00 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2024-07-15 10:59 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2314
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.