Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory Prezydenta RP 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Prezydenta RP 2010, bieżące, menu 1171 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Prezydenta RP 2010

Wybory Prezydenta RP 2010

 - prezydent_2010_baner.jpg

Informacje o warunkach udziału w ponowanym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. została zamieszczona na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

 

23.06.2010 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 czerwca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. kandydują:

1. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Stefan J. Jaworski


 


Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2010 r. (wyniki ilościowe z terenu gminy Żerków)

  - pdf_small.gif Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 (gmina Żerków) - plik pdf

 

 

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 8 czerwca 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm./, uchwały Nr XXV/201/10 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na stałe obwody głosowania,podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ze zmianą siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Żerkowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1Miasto Żerków

Świetlica Schroniska Młodzieżowego
ul. Cmentarna 10, Żerków
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2Wsie: Chrzan, Laski, Stęgosz

Szkoła Podstawowa,
ul. Żerkowska 3, Chrzan

3Wsie: Dobieszczyzna, Lubinia Mała, Sierszew, Sucha

Szkoła Podstawowa, Dobieszczyzna 32 a
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4wsie: Antonin, Chwałów, Gąsiorów, Komorze Przybysławskie, Paruchów, Pogorzelica, Przybysław, Szczonów

Szkoła Podstawowa, Komorze

5Wsie: Brzóstków, Gęczew, Lgów, Śmiełów, Rozmarynów

Świetlica Wiejska, Brzóstków 46

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6Wsie: Bieździadów, Kamień, Lisew, Ludwinów, Parzewnia, Pawłowice, Podlesie, Raszewy, Żółków

Szkoła Podstawowa, ul. Cmentarna 10 Żerków

7Wsie: Kretków, Miniszew, Prusinów, Rogaszyce, Żerniki

Świetlica Wiejska, Żerniki 29

 • Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu
  20 czerwca 2010 r. między godziną 600 a 2000 bez przerwy,
 • W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie do dnia 15 czerwca 2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
/-/ Jacek Jędraszczyk

 - pdf_small.gif Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 8 czerwca 2010 r. >>>

 

 


INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 8 czerwca 2010 r.

 - pdf_small.gif Wykaz składów osobowych OKW - (aktualizacja z dnia 8 czerwca 2010) >>>

 

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 7 czerwca 2010 roku

o możliwości wglądu do spisu wyborców gminy Żerków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 września 1990r. (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku od 7 czerwca 2010r. do 18 czerwca 2010r., pokój nr 2 udostępniane są do wglądu spisy wyborców.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na wniosek zainteresowanego, po okazaniu dowodu osobistego.

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba zainteresowana figuruje w spisie.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
Jacek Jędraszczyk


 

Zarządzenie Nr 7 / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467/ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847
ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do wykonania na obszarze Gminy Żerków zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 • 1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się
  w ich siedzibach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
/-/ Jacek Jędraszczyk

 

 - pdf_small.gif Wykaz składów osobowych OKW - plik pdf do pobrania >>>

 

 


Data zamieszczenia: 25.05.2010 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2010 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym treść złożonego przez kandydata oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)), zwanej dalej „powołaną ustawą", w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy:

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczypospolitej;

2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność i Praworządność;

5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały w Warszawie,
który złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy;

9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80", zamieszkały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Formularz (plik do pobrania):

 - doc_small.gifZgłoszenie kandydata na członka OKW


 

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 28 kwietnia 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 - pdf_small.gif INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 28 kwietnia 2010 r (Plik PDF) >>>

 


 

 - pdf_small.gifUchwała nr XXV 201 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na stałe obwody głosowania.
 - pdf_small.gifUchwała nr XXV 200 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

 


 

23.04.2010

 - pdf_small.gif Informacja o glosowaniu przez pełnomocnika - plik pdf do pobrania >>>

Dz.U. 2010 nr 66 poz. 426
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

 - godlo_polski_75px.jpgPOSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 - pdf_small.gif Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 8 czerwca 2010 r. >>>


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Żerkowie
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków informuje, że z przyczyn koniecznych dokonano zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Żerkowie z Środowiskowej Hali Sportowej na Świetlicę Schroniska Młodzieżowego.

Wejście do lokalu wyborczego przez Aulę Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie.

Numer obwoduGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1.Miasto ŻerkówŚwietlica Schroniska Młodzieżowego,
ul. Cmentarna 10, Żerków
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 • Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w dniu
  20 czerwca 2010 r. między godziną 600 a 2000 bez przerwy,

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
/-/ Jacek Jędraszczyk

 


 

 

Metryka

sporządzono
2010-05-05 przez
udostępniono
2010-05-05 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2010-06-30 02:00 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
946
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.