Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - rok 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - rok 2007, bieżące, menu 1166 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - rok 2007

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - rok 2007

WYNIKI WYBORÓW
do Sejmu RP i do Senatu RP

[ Wyniki głosowania do Sejmu RP - Gmina Żerków ]

[ Wyniki głosowania do Senatu RP - Gmina Żerków ]


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW
z dnia 18 października 2007 r.

o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych utworzonych dla terenu GMINY ŻERKÓW w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 listopada 2007 roku podaje się do publicznej wiadomości że;

8 Obwodowych Komisji Wyborczych w: Żerkowie, Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu, Brzóstkowie, Żerkowie, Stęgoszy i Żernikach
ROZPOCZNĄ PRACĘ
w dniu 21 października 2007 roku o godz. 5.00

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 24 września 2007 r.

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 1 w Żerkowie

Środowiskowa Hala Sportowa w Żerkowie
ul. Cmentarna 10

1.Maria Bajodek - Przewodnicząca
2.Roman Wyduba - Z-ca przewodniczacej
3. Wojciech Antkowiak - Członek
4. Krystyna Bobek - Członek
5. Jan Wójcik - Członek
6. Renata Kujawa - Członek
7.Emilia Plesiak - Członek
8. Grażyna Szczepaniak - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 2 w Chrzanie

Szkoła Podstawowa w Chrzanie


1. Jolanta Kujawa - Przewodnicząca
2. Zbigniew Biernacik - Z-ca przewodniczacej
3. Kamila Szczepaniak - Członek
4. Maria Raś - Członek
5. Krystyna Grzegorczyk - Członek
6. Zygmunt Cyrulewski - Członek
7. Teresa Kolecka - Członek
8. Barbara Zgorszczak - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 3 w Dobieszczyźnie

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

1.Zbigniew Latosiński - Przewodniczący
2.Andrzej Łuczak - Z-ca przewodniczacego
3. Renata Rogacka - Członek
4.Karolina Józwiak - Członek
5.Danuta Paprzycka - Członek
6. Anna Wolska - Członek
7. Barbara Raś - Członek
8. Bronisława Rogacka - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 4 w Komorzu

Szkoła Podstawowa w Komorzu

1.Dorota Bajka - Przewodnicząca
2. Jolanta Nowak - Z-ca przewodniczacej 3. Robert Tomczak - Członek
4. Bronisław Banasiak - Członek
5.Damian Jędrzaszczyk - Członek
6. Paweł Wiśniewski - Członek
7. Danuta Lisiecka - Członek
8. Monika Bernat - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 5 w Brzóstkowie

Świetlica Wiejska w Brzóstkowie

1. Monika Tomczak - Przewodnicząca
2. Emilia Wielińska - Z-ca przewodniczacej
3.Magdalena Józwiak - Członek
4. Iwona Jaksa-Poniecka - Członek
5.Dariusz Jeleniewski - Członek
6. Daniela Cyrulewska - Członek
7. Renata Pohl - Członek
8. Mirosław Marecki - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 6 w Żerkowie

Szkoła Podstawowa w Żerkowie
ul. Cmentarna 10

1.Justyna Kujawa - Przewodnicząca 2. Robert Rogacki - Z-ca przewodniczacej
3. Anna Kubis - Członek
4.Ewa Zwierzycka - Członek
5. Sandra Łysiak - Członek
6.Kamila Plesiak - Członek
7. Teresa Kostrzewa - Członek
8. Sabina Jackowska - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 7 w Stęgoszy

Szkoła Podstawowa w Stęgoszy

1 Elżbieta Antczak - Przewodnicząca
2. Ireneusz Giel - Z-ca przewodniczacej
3. Wioleta Raś - Członek
4.Anna Górna - Członek
5. Lidia Adamczak - Członek
6. Romana Cyrulewska - Członek
7.Katarzyna Kostrzewa - Członek
8. Jakub Antkowiak - Członek

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej
Nr 8 w Żernikach

Świetlica Wiejska w Żernikach

1. Piotr Ruszkiewicz - Przewodniczący
2. Maria Wiśniewska -Z-ca przewodniczace
3. Teresa Kubis - Członek
4. Paweł Goździaszek - Członek
5. Sylwia Marek - Członek
6. Róża Matysiak - Członek
7. Irena Gauza - Członek
8. Witold Żakowski - Członek

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

[ pobierz - wersję do druku ]


Zarządzenie Nr 26/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy Żerków wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2.
Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie oraz w siedzibach tych komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[ Załącznik - Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ]

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków


I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dz. U. Nr 46, poz. 499) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. 01.84.921) informuję, że do składów 8 obwodowych komisji wyborczych utworzonych dla terenu Gminy Żerków zgłoszeń kandydatów dokonało 7 komitetów wyborczych:

1) Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
2) Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,
3) Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,
4) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
5) Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
6) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
7) Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zgłoszenia wpłynęły w terminie do dnia 21 września 2007 r. włącznie i spełniają wymogi ustawowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków


ZGŁOSZENIA
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komitety wyborcze mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do składu 8 obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Żerków:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Żerkowie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Chrzanie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dobieszczyznie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Komorzu
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Brzóstkowie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Żerkowie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Stegoszy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Żernikach

Zgłoszenia należy dokonywać zgodnie z kalendarzem wyborczym,
tj. do dnia 21 września 2007 r. do godz. 15:00.

Poniżej umieszczone zostały wzory formularzy zgłoszeń:

[ Wzór formularza zgłoszenia (dla 8 osób - wszystkie komisje) ]

[ Wzór formularza zgłoszenia (dla 1 osoby) ]OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:...

..." Okręg wyborczy nr 36 do Sejmu i okręg wyborczy nr 35 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa wielkopolskiego.
W okręgu wyborczym nr 36 do Sejmu wybieranych będzie 12 posłów,
w okręgu wyborczym nr 35 do Senatu wybieranych bę
dzie 3 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki
oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Kaliszu przy ul. Staszica 47a. "...

[ Treść obwieszczenia do pobrania ]


Metryka

sporządzono
2009-04-17 przez
udostępniono
2009-04-17 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2009-04-30 02:00 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
785
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.