Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa , menu 1165 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa (obwód Raszewy)


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
z dnia 6 marca 2009 r.
o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej Żerkowa
bez głosowania

Na podstawie art. 189 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. Stwierdza się, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Żerkowa
w okręgu wyborczym Nr 11, zarządzonych na dzień 29 marca 2009 r., Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie zarejestrowała jednego kandydata na radnego w związku z tym głosowania nie przeprowadza się.

2. Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WIEŚ

1. BAJEROWICZA Mariana


OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻERKOWIE
z dnia 6 marca 2009 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Żerkowa
zarządzonych na dzień 29 marca 2009 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Miejska Komisja Wyborcza w Żerkowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 11
Lista nr 1 – KWW NASZA WIEŚ

1. BAJEROWICZ Marian, lat 49, zam. RaszewyInformacja w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej.


K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU
z dnia 12 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111/
podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Żerkowa w okręgu wyborczym nr 11, obejmującym Raszewy, zarządzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego na niedzielę 29 marca 2009 r.

Skład Komisji:
1/ Jakub Antkowiak
2/ Grażyna Jajczyk
3/ Anita Kupś
4/ Barbara Milecka
5/ Anna Nawrocka
6/ Roman Roszak
7/ Grażyna Szczepaniak

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie
mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków,
ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,
sala nr 3, tel. (0-62) 740 30 24, fax (0-62) 740 36 27.

Siedziba Komisarza Wyborczego w Kaliszu:
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz, pokój nr 2, tel./fax (0-62) 753 88 80

/-/ Wociech Vogt


KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 27 stycznia 2009 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 29 marca 2009 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Żerkowa w okręgu wyborczym Nr 11, Komisarz Wyborczy w Kaliszu

podaje do publicznej wiadomości,
że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żerkowie.

Zawiadomienia i zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu
ul. Staszica 47A w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu od 730 do 1530 w dni robocze.

Ostateczny termin przyjmowania zawiadomień i zgłoszeń upływa dnia 9 lutego 2009 r.

Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 i Nr 68, poz. 701 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 67).

Informacja i uchwała są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Można je również uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu
ul. Staszica 47A, wejście B.


Załącznik nr 7;
Oświadczenie o utworzeniu KW

Załącznik nr 9;
Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 10;
Zawiadomienie o utworzeniu KW

Załącznik nr 11;
Oświadczenie osoby wchodzącej w skład KW

Metryka

sporządzono
2009-04-17 przez
udostępniono
2009-04-17 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2009-04-30 02:00 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1004
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.